PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
system version 2

Online kamera Online kamera Online kamera Kamery v okolí

Počasí Rab (Rab)Počasí Rab (Rab)

Teplota moře: 23°C (10.6.2023)

Nejstarší osídlení ještě před římským dobytím se nacházelo na jihovýchodním výběžku poloostrova, dnes nazývaném Kaldanac. Na tomto úzkém poloostrově pak vyrostlo středověké město, jehož největší rozkvět nastal v 11.-15. století. Slibný vývoj však skončil násilným panstvím Benátek. Ovšem největší úpadek nastal po ničivé epidemii 1449-1456, kdy se město téměř vylidnilo. Oživení přinesl až počátek 20. století. Město získalo statut lázní a Rab začal získávat pověst příjemného letoviska a klimatických lázní. Nová zástavba zabírá přilehlou pevninu.

Na náměstí Svetog Kristofora, najdete fontánu se sochami legendárních postav Kalifronta a Draga. Zajímavé jsou i ruiny kostela sv. Ivana, jehož počátky se datují do 7. století a z něhož zůstala pouze věž. Kostel byl součástí kláštera benediktinů, který patřil od roku 1298 do 1783 františkánům a později byl přeměněn na biskupskou rezidenci. Hned vedle stojí kostel sv. Kříže z 16. století. Katedrála Sveti Marija Velká s věží byly postaveny ve 12. století. Věž vysoká 25 metrů stojí na zbytcích římské stavby a je rozčleněna do čtyř pater, končících osmihrannou pyramidou, jež je obklopena románskou balustrádou. Samotný vrcholek poloostrova je zakončen klášterem Františkánek a barokním kostelem sv. Antonína, postaveným roku 1675.

Na Den sv. Krištofa (27. července) patrona města, se soutěží ve střelbě z kuše a v místních tancích. Další příležitost ke shlédnutí soutěží ve střelbě kuší je 15. srpna na Nanebevzetí Panny Marie a rovněž na Chorvatský národní den 29. května. Od června do září můžete navštívit pravidelné čtvrteční večerní koncerty v kostele sv. Kříže ve 21.00 hodin. Nejpopulárnější diskotéka je San Antonio za trgem Municipium, další naleznete v hotelu International a hotelu Padova.

Offtrack.cz - Zábava do přírody, do města i na výlety autem. Hrajte s dětmi, s přáteli nebo sami, nejen v místě Rab. Web: www.offtrack.cz/cs

Ostrov RabOstrov Rab
Ostrov Rab
RabRab
Rab
Ostrov RabOstrov Rab
Rab
RabRab
Rab
RabRab
Interiér kostela sv. Marie
RabRab
Kostel sv. Marie - portál
RabRab
Rab
RabRab
Rab
RabRab
Rab
Fotografie uživatelů
Rab - nábřeží v noci
Rab - 4 věže
Marina město Ráb
Město Rab
Pohlad zo zvonice na Rab
Rab
Ostrov Rab, město Rab
mesto Rab